Złoto inwestycyjne

Zadłużenie i niewykonanie zobowiązań

W dzisiejszych czasach w nagłówkach gazet dominuje giełda, ale nie jest ona jedynym ważnym elementem gospodarki, który należy śledzić. Zadłużenie rośnie na wielu frontach w całym kraju. Wpływ tego zadłużenia powinien być brany pod uwagę przy ocenie ogólnego krajobrazu finansowego.

Najbardziej widocznym z tych długów może być pęczniejący dług federalny.

Wspominałem już wcześniej, że dług federalny i roczne deficyty federalne stały się ostatnio bardzo duże w porównaniu ze standardami historycznymi. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że rok fiskalny 2020 kończy się z rekordowym tempem wzrostu zadłużenia.

Kilka tygodni temu Biuro Budżetowe Kongresu przewidywało, że deficyt federalny osiągnie w tym roku rekordową wartość 3,3 bln dolarów. To, w połączeniu z niskimi stopami procentowymi, może spowodować spadek zaufania do dolara i aktywów opartych na dolarze. Dług federalny może się jeszcze powiększyć, gdy na horyzoncie pojawią się nowe ustawy stymulacyjne, które dodadzą się do wydatków wynikających z poprzednich działań stymulacyjnych.

Osoby szukające schronienia przed tymi problemami na rynku prywatnym mogą stanąć w obliczu innego problemu związanego z zadłużeniem.

Do ogromnych rozmiarów wzrosło również zadłużenie przedsiębiorstw.

Korporacje korzystają z pieniędzy pożyczanych z programów federalnych i sprzedają obligacje, aby poradzić sobie ze zmieniającą się gospodarką. Spowolnienie wydatków konsumpcyjnych dotknęło wiele przedsiębiorstw różnej wielkości, prowadząc do zamknięcia kilku znaczących sieci i firm.

Wydaje się jednak, że wielu posiadaczy portfeli zaczyna unikać ryzyka i mniej chętnie kupuje dług korporacyjny, podczas gdy firmy są bardziej skłonne do zaciągania długu.

Równolegle ze spadkami na giełdzie 21 września największy fundusz ETF skupiający się na obligacjach śmieciowych - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF - został dotknięty odpływem środków o wartości blisko 1,06 mld USD. Według portalu MarketWatch był to największy jednodniowy odpływ środków od początku kryzysu.

Chociaż masowe odejście od obligacji śmieciowych może wydawać się niepokojące jedynie dla osób handlujących obligacjami śmieciowymi, ruch ten może wskazywać na ogólne odejście od obligacji.

Ogólnie rzecz biorąc, może to być ważny znak, że wiele osób obawia się ryzyka niewypłacalności.

Ryzyko niewypłacalności nie ogranicza się do obligacji śmieciowych. Ponieważ zadłużenie rośnie na wielu frontach biznesowych i coraz więcej firm ogłasza upadłość, ryzyko niewypłacalności może wzrosnąć w całym krajobrazie finansowym.

Przy tak ogromnym wzroście zadłużenia ważne jest posiadanie aktywów, które mogą pomóc w ochronie portfela przed niewypłacalnością, spadkiem wartości dolara i innymi zagrożeniami. Posiadanie fizycznych metali szlachetnych, takich jak złoto, może stanowić zabezpieczenie przed potencjalnym ryzykiem niewypłacalności. Właściwe zabezpieczenie majątku rodziny może być tak proste, jak dodanie zabezpieczenia w postaci metali szlachetnych.

Share this postFacebookTwitterLinkedInRelated postsNowe tysiąclecie amerykańskiego zadłużenia2021-09-02W When
it Comes to Gold, Act-Don't React.
2021-08-25W tym tygodniu rozważ wypróbowanie czegoś nowego2021-08-19Wybór
przedmiotów do wyboru dla zrównoważonego portfela2021-08-18Tutor
czy nauczyciel, dobrze jest poprosić o pomoc2021-08-11Siła
ustawicznego kształcenia dla silniejszej przyszłości finansowej2021-08-11