Złoto inwestycyjne

Ochrona siebie w kraju obciążonym 20 bilionami dolarów długu

Po raz pierwszy w historii nasz rząd federalny ma ponad 20 bilionów dolarów zaległego długu. Jeśli myślisz: "To dług rządu, nie mój", pomyśl jeszcze raz. Dług publiczny Stanów Zjednoczonych to po części pieniądze, których część każdy z nas jest winien jako podatnik, czy nam się to podoba, czy nie, i jest to duża liczba, która dotyczy każdego w taki czy inny sposób. Jak więc znaleźliśmy się w tym miejscu? I jak można chronić swoje finanse przed tym, co ma nadejść?

Jak trafiliśmy 20 bilionów dolarówKiedy

historia taka jak ta jest zrobiona, istnieje tendencja do wielu palców wskazujących. Kto jest winien? Głównym winowajcą rosnącego zadłużenia są rosnące wydatki federalne, zwłaszcza na Social Security, Medicare, Medicaid i Affordable Care Act, choć większość istniejącego zadłużenia sięga znacznie dalej.

Robert Schroeder z MarketWatch wskazuje, że żadna pojedyncza partia polityczna ani lider nie jest koniecznie odpowiedzialny. Zamiast tego, kulminacja czynników stworzyła doskonałą burzę dolarów i centów. Kluczowe momenty w trajektorii długu obejmują:

  • Cięcia podatkowe prezydenta Ronalda Reagana z 1981 roku: Reagan podpisuje duże cięcia podatkowe, które zmniejszają dochody federalne średnio o 118 miliardów dolarów rocznie w ciągu pierwszych czterech lat.
  • Cięcia podatkowe prezydenta George'a W. Busha z 2001 i 2003 roku: Indywidualne podatki dochodowe zostają obniżone, podobnie jak podatki od zysków kapitałowych i dywidend. Szacuje się, że cięcia te odpowiadają za około 5 bilionów dolarów zaległego długu.
  • Wydatki na wojny w Afganistanie i Iraku: Wojna jest kosztowna. Te dwie wojny odpowiadają za około 2 biliony dolarów długu, szacuje konsultantka Kathy Ruffing za pośrednictwem MarketWatch.
  • Wielka recesja i jej następstwa: Rezerwa Federalna rozpoczyna cztery fazy luzowania ilościowego, skupując obligacje skarbowe i papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką, aby zwiększyć podaż pieniądza i dać rządowi federalnemu więcej pieniędzy do wydania. Do 2014 roku Fed ma na swoim koncie kolejne 4,5 biliona dolarów długu, zauważa "The Balance". Cięcia podatkowe, programy stymulacyjne i ratowanie banków dodają kolejny bilion dolarów do długu przez fiskalny 2016 rok, donosi Committee for a Responsible Federal Budget via MarketWatch.

Mniej pieniędzy wpływających, więcej pieniędzy wychodzących. To przepis na finansową ruinę. Federalne programy opieki zdrowotnej, takie jak Medicare, Medicaid i Social Security, oraz odsetki od długu są odpowiedzialne za 83 procent przewidywanego wzrostu wydatków w ciągu następnej dekady, donosi Romina Boccia, zastępca dyrektora Thomas A. Roe Institute for Economic Policy Studies.

Dave Ramsey zamieścił ten tweet w 2015 roku, kiedy dług narodowy przekroczył 18 bilionów dolarów, ale pozostaje on niemniej aktualny: "Klucz do wygranej z pieniędzmi. Żyj na mniej niż zarabiasz! Działaj na swoją pensję. Quit spending like you are in Congress. "

How the debt hurts everyoneIs

$20 trillion more than a attention-grabbing headline? Na pewno jest, ale to tylko wierzchołek góry lodowej. 20 bilionów dolarów to część długu, która jest prawnie wiążąca, zauważa U.S. News & World Report. Rząd jest winien jeszcze około 100 bilionów dolarów w nieuzupełnionych zobowiązaniach, czyli zasadniczo pieniądze, które rząd obiecał ludziom, ale "nie będzie w stanie i nie jest prawnie zobowiązany do zapłaty". Są to pieniądze, które byłyby przede wszystkim przeznaczone na finansowanie Social Security, Medicare i świadczeń dla weteranów. Niestety, nawet najniższe szacunki dotyczące nieuzasadnionych zobowiązań "przekraczają roczną produkcję gospodarczą całej planety. "

Oprócz ponad 100 bilionów dolarów katastrofy, jaką mogą okazać się nieuzasadnione zobowiązania, 20 bilionów dolarów to liczba, której reperkusje możesz wkrótce odczuć w swoim codziennym życiu. Możesz zobaczyć:

  • Wyższe podatki: Kiedy rząd nie może dokonać płatności przychodów poprzez typowe środki, aby spłacić dług, może zwrócić się do podnoszenia podatków na konsumentów i właścicieli nieruchomości.
  • Rosnące stopy procentowe: Koszt pożyczania pieniędzy dla codziennych Amerykanów może wzrosnąć poprzez wyższe stopy procentowe. Wyższe stopy procentowe utrudniają rodzinom zakup domu, sfinansowanie płatności za samochód lub opłacenie studiów.
  • Niższy standard życia: Więcej dochodów podatkowych będzie musiało być wypłacone jako odsetki od długu narodowego. To przesunięcie wydatków może prowadzić do obniżenia kosztów życia, ponieważ zaciąganie pożyczek na projekty związane z poprawą sytuacji gospodarczej staje się trudniejsze. Mosty mogą nie być naprawiane, programy społeczne nie finansowane, a instytucje publiczne mogą popaść w ruinę.
  • Słabsze rynki pracy: Wysoki dług krajowy oznacza niewielki wzrost gospodarczy. Może to również oznaczać, że powstaje mniej miejsc pracy dzięki wydatkom rządowym na takie projekty jak budowa dróg czy pożyczki dla małych firm.
  • Mniejsze dochody: Congressional Budget Office szacuje, że rosnący dług federalny może zmniejszyć realny dochód 4-osobowej rodziny średnio aż o 16 000 dolarów w 2047 roku.

Co najważniejsze, argumentuje Troy Adkins z Investopedii, "w miarę jak wzrasta ryzyko, że kraj nie wywiąże się ze swoich zobowiązań związanych z obsługą długu, kraj ten traci swoją społeczną, ekonomiczną i polityczną siłę. To z kolei sprawia, że dług narodowy staje się kwestią bezpieczeństwa narodowego. "

Jak możesz chronić swoje finanseCo

dalej z amerykańskim długiem? Ponieważ nigdy nie wzrósł do takiego poziomu, nikt nie może być tego pewien.

"Z pewnością, jeśli poziom zadłużenia rządu USA wzrośnie do punktu, w którym kredyt rządu federalnego zostanie zakwestionowany na tyle, by spowodować wzrost stóp procentowych w USA, niepewność gospodarcza i niestabilność będą szalały", mówi autor Investopedii, Steve Hunt. Ta utrata zaufania będzie miała również "wtórny efekt w postaci gwałtownego spadku wartości dolara. "

Co wiemy? Spojrzenie wstecz na historię mówi nam, że spadek wartości dolara może sprawić, że nieskorelowane i negatywnie skorelowane aktywa, takie jak złoto, będą błyszczeć.

Indeks dolara, który śledzi dolara w stosunku do sześciu głównych walut światowych, spadł już o około 10 procent od stycznia, donosi BBC

. W tym samym czasie

"złoto poszybowało o 13 procent w tym roku, podczas gdy inne metale szlachetne, takie jak srebro i platyna, zyskały w ciągu roku 6 procent i 4 procent" - zauważa CNBC.

Wykorzystanie niestabilnego dolara do pracy dla Ciebie i ochrona przed niepewnością gospodarczą oznacza dywersyfikację od aktywów, które poruszają się równolegle do dolara, zwłaszcza aktywów opartych na papierze.

W miarę jak siła nabywcza walut papierowych ulega erozji - częściowo dzięki uciekającemu długowi narodowemu - ceny złota mogą zwiększyć, chronić, a nawet rozszerzyć Twoją siłę

nabywczą.

Aby dowiedzieć się więcej o potędze posiadania fizycznego złota, pobierz BEZPŁATNY egzemplarz U.S. Money Reserve's Gold Information Kit. Zawiera on pomocne wskazówki zarówno dla nowych nabywców, jak i weteranów rynku.

Badania sugerują, że złoto i srebro mogą mieć odwrotną korelację z akcjami, obligacjami, a czasem z innymi towarami, takimi jak ropa. Na przykład CNBC zauważa, że w sierpniu 2016 r. korelacja złota z akcjami osiągnęła 32-letni niski poziom.

Były przewodniczący Fed dr Alan Greenspan wypowiedział się na korzyść złota jako środka ochrony przed zawirowaniami gospodarczymi. W lutym 2017 roku w wydaniu World Gold Council's Gold Investor, Greenspan powiedział, że "ryzyko inflacji zaczyna rosnąć...znaczący wzrost inflacji ostatecznie podniesie cenę złota. [Kupowanie] złota teraz to ubezpieczenie. To nie jest dla krótkoterminowego zysku, ale dla długoterminowej ochrony.

Złoto

postrzegam jako podstawową walutę

światową

. "

Nawet gdy dolar upada na światowych rynkach, a ceny zagranicznych walut szaleją, metale szlachetne są znane z tego, że zachowują swoją pozycję w dolarach.

W końcu to, jak zabezpieczysz swoją finansową przyszłość, zależy od Ciebie. Możesz zdecydować się na cięższą i dłuższą pracę, aby spróbować dotrzymać kroku, przesunąć równowagę portfela z dala od dolara lub zainwestować w osobiste umiejętności i wiedzę, które nigdy nie tracą na wartości. Cokolwiek zrobisz, zrób coś. Zacznij od zadzwonienia pod

numer

1-844-307-1589, aby uzyskać indywidualną konsultację z doświadczonym Account Executive i dowiedzieć się, jak możesz wykorzystać fizyczne złoto, aby

ochronić

się przed nadchodzącym dylematem zadłużenia.

Big Banksdebt ceiling crisisTrumpU.S. dollarwealth protectionShare this postFacebookTwitterLinkedInRelatedpostsA New Millennium of American Debt
2021-09-02When it Comes to Gold, Act-Don't React.
2021-08-25W tym tygodniu rozważ spróbowanie czegoś nowego
2021-08-19Wybieranie przedmiotów do wyboru dla zrównoważonego portfela
2021-08-18Tutor czy nauczyciel, dobrze jest poprosić o pomoc
2021-08-11Siła kształcenia ustawicznego dla silniejszej przyszłości finansowej
2021-08-11