Złoto inwestycyjne

Co to jest dywersyfikacja portfela?

Dywersyfikacja to zasada polegająca na rozłożeniu oszczędności na różne klasy aktywów, tak aby ograniczyć ekspozycję na jeden rodzaj aktywów i związane z nim ryzyko.

Pomyśl o dywersyfikacji jak o sklepie, który sprzedaje zarówno okulary przeciwsłoneczne, jak i parasole. W słoneczne dni sprzedaje się okulary przeciwsłoneczne. W burzowe dni sprzedaje parasole. "Sprzedając oba rodzaje produktów - innymi słowy, dywersyfikując asortyment - sprzedawca może zmniejszyć ryzyko utraty pieniędzy w danym dniu" - wyjaśnia amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd.

Praktyka dywersyfikacji ma na celu zmniejszenie zmienności portfela w czasie. Dowiedz się więcej o podstawach dywersyfikacji portfela i o tym, jak możesz je zastosować w swojej przyszłości finansowej, zaczynając już dziś.

Co to jest dywersyfikacja portfela?

Dywersyfikacja portfela pozwala rozłożyć ryzyko pomiędzy różne rodzaje aktywów. Zróżnicowany zestaw aktywów może obejmować akcje, obligacje, fundusze rynku pieniężnego, certyfikaty depozytowe (CD), nieruchomości i metale szlachetne. Dywersyfikacja pomaga zrównoważyć wzloty i upadki wyników aktywów w czasie.

"W przypadku każdej strategii [portfelowej] ważne jest, aby nie tylko dokładnie przemyśleć alokację aktywów i zdywersyfikować udziały podczas tworzenia portfela, ale także aktywnie śledzić wyniki swoich wyborów" - zauważa FINRA, organizacja non-profit nadzorująca brokerów-dealerów.

Oprócz różnych wyników portfela, do ponownej oceny dywersyfikacji mogą skłonić także ważne wydarzenia życiowe. Małżeństwo, separacja, rozwód, zmiana kariery zawodowej, narodziny dziecka lub śmierć bliskiej osoby - każde z tych wydarzeń stanowi idealny moment na ponowną ocenę alokacji aktywów.

Dlaczego dywersyfikacja portfela jest ważna?

Dywersyfikacja portfela zapewnia równowagę między ryzykiem a zyskami, gwarantując, że portfel nie jest uzależniony od jednego rodzaju aktywów. Przeciwieństwem dywersyfikacji aktywów byłoby ulokowanie 100% środków w jednej klasie aktywów, np. w akcjach lub nieruchomościach.

Poziom komfortu dywersyfikacji jest różny dla każdego, w zależności od wieku, tolerancji ryzyka i innych czynników. Ale oto jeden z przykładów strategii dywersyfikacji:

  • 25% w instrumenty kapitałowe, takie jak akcje i obligacje
  • 20% w środkach pieniężnych
  • 20% w metale szlachetne, takie jak złoto i srebro
  • 15% w instrumenty o stałym dochodzie
  • 10% w nieruchomościach
  • 10% w inne rodzaje aktywów

Małe kroki, które możesz podjąć, aby zdywersyfikować swój portfel Aby

upewnić się,

że Ty i Twój portfel jesteście na właściwej drodze, rozważ podjęcie następujących trzech małych kroków w kierunku dywersyfikacji.

1. Przeanalizuj swój portfel.

Zanim dowiesz się, dokąd iść, musisz dowiedzieć się, gdzie jesteś. Aby upewnić się, że Twój portfel jest właściwie zdywersyfikowany, przyjrzyj się dokładnie temu, co się w nim znajduje. Czy w portfelu przeważają środki pieniężne? Czy masz wystarczająco dużo akcji? Czy całkowicie brakuje Ci metali szlachetnych? Eksperci zalecają przeznaczenie od 10 do 25% portfela na aktywa materialne, takie jak złoto i inne metale szlachetne. W oparciu o tę ocenę, być może będziesz chciał zmienić alokację swoich aktywów.

2. Zanurz się w kategorie aktywów.

W dokumencie Dywersyfikacja 101 amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd wyjaśnia, że "zdywersyfikowany portfel powinien być zdywersyfikowany na dwóch poziomach: pomiędzy kategoriami aktywów i w ramach

kategorii aktywów". Należy zagłębić się w

swój portfel i zbadać różne aspekty każdej kategorii aktywów. Czy posiadasz odpowiednią kombinację akcji, odzwierciedlającą różne stopy zwrotu? Czy nie masz zbyt dużo akcji w sektorze technologicznym? Czy w części portfela dotyczącej metali szlachetnych masz za dużo srebra, a za mało złota?

3. Regularne równoważenie portfela.

Biorąc pod uwagę zmieniające się warunki rynkowe, zmianę priorytetów, wydarzenia życiowe i inne czynniki, należy rozważyć ponowne zbilansowanie portfela co najmniej dwa razy w roku. Na przykład, można zdecydować się na tymczasową ochronę przed rosnącą inflacją poprzez zwiększenie alokacji w metale szlachetne. Możesz też zdać sobie sprawę, że chcesz przejść na emeryturę wcześniej niż planowałeś, więc musisz bardziej agresywnie podejść do portfela, aby osiągnąć cele finansowe jeszcze wcześniej.

Jak zauważa CNBC, ktoś, kto "zbliża się do emerytury może być bardziej zainteresowany ochroną przed wahaniami rynku, podczas gdy młodsza osoba może mieć większą skłonność do ryzyka i osiągania wyższych zysków w dłuższym okresie czasu. "

Jason Kephart, zastępca dyrektora zespołu ds. strategii wieloasetowych i alternatywnych w Morningstar, dodaje, że gdy jesteś młodszy, "chcesz ryzyka związanego z akcjami, gdy masz długi horyzont czasowy. "

Wiedza finansowa i dywersyfikacja portfela idą

w parze. Przejdź

do naszej Biblioteki Zasobów i pobierz darmowy raport specjalny "The Unquestionable Case for Portfolio Diversification" z U.S. Money Reserve

. ochrona aktywówdywersyfikacja portfeli finansowychaktywa safe havenShare this postFacebookTwitterLinkedInPowiązane postyNowe tysiąclecie amerykańskiego zadłużenia2021-09-02When
it Comes to Gold, Act-Don't React.
2021-08-25W tym tygodniu rozważ wypróbowanie czegoś nowego2021-08-19Wybór
instrumentów do zrównoważonego portfela2021-08-18Wypełniłeś
maksymalnie swoje składki emerytalne 401(k

).

Co teraz?
2021-08-13Tutor czy nauczyciel, dobrze jest poprosić o pomoc2021-08-11