Złoto inwestycyjne

6 powodów, dla których warto posiadać fizyczne złoto - część 1

Jeden z głównych powodów, dla których warto inwestować w kruszec: Złoto trwa wiecznie.
Oto ekonomiczne i fizyczne powody, dla których złoto jest niezawodnym instrumentem oszczędnościowym i inwestycyjnym:

1. Historyczne przechowywanie wartości

Pierwsze złote monety zostały wyemitowane przez króla Lidii Krezusa w VI w. p.n.e.

Widzieliśmy, że w czasach standardu złota ceny konsumpcyjne były bardzo stabilne. To dlatego, że metale szlachetne, takie jak złoto i srebro, nie mogą być zastąpione lub powielone jak papierowe pieniądze. Nick Szabo, twórca koncepcji "Bit gold" w późnych latach 90-tych, był bardzo dobrze zaznajomiony z historią złota:

Metale szlachetne i przedmioty kolekcjonerskie mają nieuchronny deficyt ze względu na kosztowność ich tworzenia. To kiedyś zapewniało pieniądz, którego wartość była w dużej mierze niezależna od jakiejkolwiek zaufanej strony trzeciej. - Nick Szabo 2

2. Niepewność finansowa

Zazwyczaj cena złota była negatywnie skorelowana z akcjami i innymi instrumentami finansowymi. Szczególnie w krajach, w których istnieje ryzyko wysokiej inflacji, istnieje znaczne zapotrzebowanie na aktywa, które przechowują wartość przez lata.

Wykres2 Wykres historyczny - cena złota3 vs poziom indeksu Dow Jones4 w skali logarytmicznej.

wykres

Jak widać, cena złota rosła za każdym razem, gdy dochodziło do poważnego krachu na giełdzie.

3. Niedobór podaży

Wydobycie zasobów jest ograniczone. W rzeczywistości, pomimo rekordowych nakładów na poszukiwania, w ostatnich latach nastąpił spadek liczby odkrytych złóż. Od lat 70. do 90. ubiegłego wieku w każdej dekadzie odkrywano co najmniej 50 milionów uncji złota. To się zasadniczo zmieniło. Nie ma już dużych znalezisk złota. Ze względu na spodziewany niedobór, metale szlachetne coraz bardziej zmieniają się z czystej ochrony przed inflacją w narzędzia generujące zyski.

Grafika 3 Vaultoro oferuje złoto alokowane w skarbcu Pro Aurum Switzerland.

Referencje:
  1. Hayek, F. A., von. (1990). Denacjonalizacja pieniądza (Trzecie wydanie). Londyn: The Institute of Economic Affairs. Retrieved from http://nakamotoinstitute.org/static/docs/denationalisation.pdf
  2. Szabo, N. (2008, 27 grudnia). Bitowe złoto [Blog]. Retrieved 16 March 2018, from http://unenumerated.blogspot.de/2005/12/bit-gold.html
  3. Porter, K. E., Amey, E. B., & George, M. W. (2014). Gold Statistics (Historical statistics for mineral and material commodities in the United States No. 140). U.S. Geological Survey. Retrieved from http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/historical-statistics/.
  4. quandl.com. (2016). Poziom indeksu Dow Jones Industrial Average - średnia roczna (Central Bank of Brazil Statistical Database). Pobrane z https://www.quandl.com/data/BCB/UDJIAD1-Dow-Jones-Industrial-Average

Mamy nadzieję, że te informacje pomogły Ci w dążeniu do osiągnięcia wolności finansowej! Daj nam znać, czy podobał Ci się ten artykuł i o jakich jeszcze tematach powinniśmy napisać.