Złoto inwestycyjne

Kupno złota: Jakie są prawdziwe powody, dla których wielcy inwestorzy wybierają ten metal?

Po osiągnięciu sześcioletniego minimum w grudniu, ceny złota w tym roku zaczęły rosnąć. Obecnie wynoszą 1.266 dolarów za uncję, wzrastając z 1.062 dolarów 1 grudnia.

W ostatnich tygodniach rozmawialiśmy o głównych czynnikach napędzających ceny, takich jak słabszy dolar amerykański, wybory w tym kraju i Brexit. Kiedy na rynkach panuje niestabilność, inwestorzy często sięgają po złoto, aby zabezpieczyć się przed stratami.

Inwestorzy mają również tendencję do wspierania towarów takich jak złoto, gdy stopy procentowe są niższe, ponieważ uważają, że będą lepsze zyski. Jednak kupno lub sprzedaż złota w krótkim terminie może być bardzo ryzykowne.

To dlatego najwięksi inwestorzy, tacy jak George Soros (wart 25,2 mld USD - 2017), jak zresztą zawsze powtarzaliśmy, zalecają, by złoto stanowiło nie więcej niż 10% - 15% portfela inwestycyjnego.

 

Najwięksi inwestorzy

Ale co stoi za tym, że najwięksi inwestorzy w ogóle myślą o zakupie złota?

Stan Verhoeven, współzarządzający portfelem inwestycyjnym Multi Asset Factor Opportunities w NN Investment Partners, opowiedział o tym, dlaczego popiera ten metal. Podsumowuje to jednym słowem: wartość.

sztabka

W zeszłym miesiącu zwiększył swoją alokację w złoto - metal ten jest obecnie najwyżej pozycjonowanym ze wszystkich towarów w jego funduszu.

"Wierzę, że zmiana naszej pozycji na złoto na przeważoną w ciągu jednego miesiąca wynika głównie z wartości" - powiedział Verhoeven.

W Gold Investments zawsze doradzamy klientom, aby myśleli o złocie w perspektywie średnio- i długoterminowej, a nie krótkoterminowej. To jest coś, co Verhoeven również robi.

Mówi on, że nie pozwala, by "mikrowydarzenia" dyktowały mu filozofię inwestycyjną, ale zwraca uwagę na pięć następujących czynników:

  • - Wartość
  • - Carry
  • - Momentum
  • - Przepływ
  • - Zmienność

To, co próbuje zrobić, to skorzystać z niewłaściwych wycen i kupić niedowartościowane aktywa. Następnie sprzedaje przewartościowane aktywa.

Verhoeven zwraca uwagę, że średnio wartość towarów jest w większości przypadków ujemna:

"Prowadzi to do wyższych alokacji hipotetycznych czynnika wartości z towarami, ponieważ mamy podejście równego wkładu ryzyka w budowę portfela. Wyższa nominalna alokacja czynnika wartości z towarami jest wymagana w celu zrównoważenia ryzyka czynnika wartości ze wszystkimi innymi czynnikami, biorąc pod uwagę korelację."

Dodaje, że złoto nie może być mierzone w ramach metryki wartości godziwej jak akcje i waluty. Wynika to z faktu, że ceny złota są określane przez równowagę podaży i popytu rynkowego. Do podjęcia decyzji o inwestycji wykorzystuje on pięć czynników wartości, aby określić, czy każdy zasób, taki jak złoto, jest równomiernie wyceniony.

"Patrzymy na średnie 50-dniowe zwroty z ostatnich pięciu lat, porównując je z obecnymi poziomami. Ten pomysł pochodzi z uniwersalnej strategii pięcioletniej, którą stosujemy, gdy patrzymy na wyceny akcji. Jeśli zastosujesz tę samą strategię we wszystkich klasach aktywów, to ona działa" - powiedział Verhoeven.

Kluczowym wnioskiem jest to, by nie spieszyć się z szybkim kupowaniem i sprzedawaniem złota. Włącz złoto do portfela inwestycyjnego, ale upewnij się, że nie jest to więcej niż 10-15%.