Złoto inwestycyjne

Kongres, Fed i dolar

Tuż przed końcem ubiegłego roku miały miejsce dwa kluczowe wydarzenia, których nie należy ignorować, nawet jeśli cykl informacyjny już je pominął. Konsekwencje i skutki tych wydarzeń będą nadal aktualne i mogą mieć istotny wpływ na dolara w przyszłości. Jednym z tych dwóch wydarzeń było ogłoszenie Rezerwy Federalnej.

16 grudnia 2020 r. Rezerwa Federalna zobowiązała się do skupowania obligacji w tempie co najmniej 120 mld USD miesięcznie.

W swoim oświadczeniu Fed wyjaśnił, że skup obligacji będzie kontynuowany "do czasu osiągnięcia znacznego postępu w realizacji celów FOMC w zakresie maksymalnego zatrudnienia i stabilności cen", dodając: "Skup aktywów pomaga wspierać sprawne funkcjonowanie rynku i akomodacyjne warunki finansowe, wspierając w ten sposób przepływ kredytów do gospodarstw domowych i przedsiębiorstw".

Fed powtórzył również swoje zobowiązanie do utrzymania stóp procentowych na poziomie zbliżonym do zera do czasu, gdy zobaczy "znaczny postęp" w przywracaniu gospodarki do "zdrowego wzrostu". W marcu 2020 roku Fed obniżył stopy procentowe o 150 punktów bazowych, do poziomu bliskiego zeru. Ta nowa runda zakupów obligacji w połączeniu z niskimi stopami procentowymi może wywrzeć ogromną presję na dolara.

Można to zaobserwować, śledząc wpływ na dolara w bezpośrednim następstwie tych decyzji. Wkrótce po ogłoszeniu tych decyzji - w czwartek 17 grudnia 2020 roku - indeks dolara amerykańskiego w stosunku do innych walut spadł do poziomu najniższego od ponad 2,5 roku. Fox Business podał, że był to najniższy wynik dla dolara od kwietnia 2018

r.

Niedługo po ruchach Fedu Kongres przyjął drugą co do wielkości w historii Stanów Zjednoczonych ustawę o pomocy gospodarczej. Jednak prawdziwy rozmiar ustawy, która przeszła, został nieco zaniżony.

Ostatni pakiet stymulacyjny miał większą cenę niż większość ludzi zdaje sobie sprawę.

Przed końcem roku większość uwagi mediów skupiała się na pakiecie stymulacyjnym o wartości 900 mld USD. Jednak poza ulgami w zakresie COVID-19, ustawa zatwierdza również 1,4 biliona dolarów na wydatki rządowe, na które, jak podaje Yahoo Finance, składa się 740,5 miliarda dolarów na wydatki obronne oraz 664,5 miliarda dolarów na programy krajowe. Łączna wartość tej ustawy powiększa dług federalny, co wywiera dodatkową presję na dolara.

Oba te wydarzenia mogą osłabić dolara w nadchodzących latach.

Zarówno zadłużenie, jak i program dolarowy Fedu mogą znacząco obniżyć efektywność dolara w tym roku i w najbliższych latach. Chociaż na świecie dzieje się wiele ważnych wydarzeń, Amerykanie planujący swoją stabilność finansową nie powinni zapominać o tych dwóch kwestiach. Wpływ, jaki mogą one wywrzeć nie tylko na dolara, ale także na aktywa dolaropodobne, a nawet na cały rynek, może w ciągu najbliższych kilku lat stać się bardzo znaczący. Posiadanie bezpiecznych aktywów, takich jak metale szlachetne, może stanowić ważne zabezpieczenie przed konsekwencjami rosnącego zadłużenia i zalewu "wolnych środków" dla przedsiębiorstw. Jeśli te konsekwencje nadejdą, osoby posiadające twarde aktywa, takie jak prawdziwe złoto, mogą zyskać najwięcej.

Share this postFacebookTwitterLinkedInRelated postsNowe tysiąclecie amerykańskiego zadłużenia2021-09-02W When
it Comes to Gold, Act-Don't React.
2021-08-25W tym tygodniu warto spróbować czegoś nowego2021-08-19Wybór
przedmiotów do
wyboru
dla zrównoważonego portfela2021-08-18Tutor
czy nauczyciel, dobrze jest poprosić o pomoc2021-08-11Siła
ustawicznego kształcenia dla silniejszej przyszłości finansowej2021-08-11