Złoto inwestycyjne

Jak zmiany w prawie islamskim mogą wpłynąć na cenę złota

Liczba potencjalnych nabywców złota na świecie mogła właśnie wzrosnąć o około 1,6 miliarda. Po raz pierwszy w historii, złoto zostało uznane za aktywo akceptowalne w finansach islamskich. Posiadanie złota było kiedyś nieco kontrowersyjne dla wyznawców islamu, ponieważ prawo szariatu (które kieruje życiem osobistym i finansowym muzułmanów) nie dawało wskazówek co do posiadania złota poza złotą biżuterią, monetami i walutą. Jednak 6 grudnia Organizacja Rachunkowości i Audytu dla Islamskich Instytucji Finansowych (AAOIFI), grupa, która ustanawia standardy dla finansów islamskich, oraz Światowa Rada Złota (WGC) ogłosiły zmiany i wyjaśnienia, które teraz czynią dodatkowe formy posiadania złota zgodnymi z prawem szariatu. Innymi słowy, 1,6 miliarda wyznawców islamu może wkrótce po raz pierwszy kupić złoto. Dowiedz się więcej o tej doniosłej zmianie, co może ona oznaczać dla cen złota i popytu na nie w najbliższej przyszłości, a także jaki może mieć wpływ na Ciebie jako kupującego złoto.

Stare wytyczne utrudniały muzułmanom uczestnictwo w rynku złotaPrawo szariatu

kieruje zarówno życiem osobistym, jak i finansowym muzułmanów. W przeszłości istniały wielkie kontrowersje co do tego, jak prawo szariatu powinno być interpretowane w kontekście posiadania złota, a z powodu braku jasnych wytycznych wielu muzułmanów stroniło od posiadania złota. "Niepewność co do tego, w jaki sposób złoto może być wykorzystywane w finansach islamskich, sprawiła, że transakcje zgodne z prawem szariatu są ograniczone do minimum" - mówi Matthew Keen, założyciel firmy doradczej Evidens zajmującej się metalami szlachetnymi.

Zgodnie z prawem szariatu, jak donosi Business Insider, złoto jest uważane za "przedmiot Ribawi", wraz z jęczmieniem, daktylami, solą, srebrem i pszenicą. Oznacza to, że musi być sprzedawane na wagę i miarę i nie może być przedmiotem handlu dla przyszłej wartości lub spekulacji. Przed ostatnimi wyjaśnieniami nie było konsensusu co do tego, czy złoto może być przedmiotem handlu jako towar i nie było jasnej polityki dotyczącej posiadania firm, które są wspierane przez złoto lub które posiadają złote aktywa. Aktywa zgodne z zasadami szariatu były ograniczone do takich rzeczy jak akcje, nieruchomości i obligacje islamskie.

Nowy standard, opracowany przez WGC, AAOIFI i Amanie Advisors, dostarcza "wskazówek z perspektywy szariatu na temat wykorzystania złota w transakcjach finansowych i inwestycyjnych dla instytucji i uczestników islamskich".

Ogólnie rzecz biorąc, zwiększa on liczbę zgodnych z szariatem produktów ze złota, kładzie większy nacisk na rolę fizycznego złota w transakcjach ze złotem i oferuje islamskiej branży finansowej większą rolę w globalnym odkrywaniu cen

złota.

Złoto może być teraz konsumowane na znacznie więcej sposobów niż dotychczas przez tych, którzy przestrzegają prawa szariatu. Standard zasadniczo otwiera nową klasę aktywów, umożliwiając bankom islamskim i innym instytucjom finansowym zwiększenie bazy klientów i ułatwienie tworzenia szerszej gamy produktów oszczędnościowych, zabezpieczających i dywersyfikujących. Złoto może być teraz wykorzystywane w islamskim biznesie finansowym o wartości 1,88 biliona dolarów, donosi Kitco, i może pobudzić popyt na setki ton złota.

Z perspektywy indywidualnego nabywcy złota, osoby podlegające prawu szariatu mogą teraz trzymać złoto w skarbcu, kupować je w ramach planów oszczędnościowych, nabywać certyfikaty na złoto, a także posiadać fizyczne złoto w funduszach ETF i akcjach wydobywczych (z pewnymi ograniczeniami). Wszystkie transakcje dotyczące złota muszą być poparte fizycznym złotem i rozliczone tego samego dnia, aby przestrzegać islamskiego rozróżnienia między realną działalnością gospodarczą a spekulacją - dodaje Mining.com.

Krótko mówiąc, złoto właśnie stało się znacznie bardziej dostępne dla jednej czwartej populacji planety - i to może być ogromne nowe źródło popytu na fizyczne złoto, pisze Mike Fuljenz, członek Newsmax Finance Brain Trust. "To przełomowa inicjatywa dla [muzułmanów] i dla całej branży złota" - mówi Aram Shishmanian, prezes World Gold Council. "Jesteśmy zachwyceni, że istnieją teraz ostateczne wytyczne Szari'ah dotyczące dopuszczalności posiadania złota.

Złoto

jest sprawdzonym środkiem ochrony bogactwa, który [muzułmanie] mogą teraz wykorzystać do ochrony swojego majątku i dywersyfikacji ryzyka rynkowego. "

Ceny złota i popyt na nie mogą wzrosnąć pod wpływem nowych wytycznychPonieważ

"złoto

było historycznie wybierane przez indywidualnych muzułmanów pragnących zachować bogactwo", mówi Yusef DeLorenzo, członek AAOIFI w Business Insider, oczekiwania są wysokie, że islamska branża finansowa i muzułmanie w ogóle, szybko przyjmą nowe możliwości posiadania złota

.

"W sytuacji, gdy wartość islamskich aktywów finansowych wynosi około 2 bilionów dolarów, jednoprocentowa alokacja w złoto zwiększyłaby popyt o 20 miliardów dolarów, czyli około 500 ton" - donosi Reuters. Ten nowy popyt może przyczynić się do wzrostu cen złota w 2017 roku i być stałym źródłem popytu na złoto w przyszłości.

Jeśli nowe standardy zostaną powszechnie zaakceptowane przez społeczność muzułmańską, zalew nowych nabywców złota może spowodować gwałtowny wzrost cen złota. Istnieje również historyczny precedens dla takiego zdarzenia. W 2009 roku chiński rząd wezwał 1,3 miliarda swoich obywateli do kupowania złota. W rezultacie, jak podaje Kitco, Chiny stały się największym konsumentem złota na świecie, a ich popyt przyczynił się do wzrostu cen złota. Wyjaśnienia dotyczące własności złota zgodnie z prawem szariatu mogą otworzyć rynek na kolejne Chiny.

"Złoto przez wieki motywowało cywilizacje do wyższych celów i cięższych wysiłków. Złoto jest czymś więcej niż tylko aktywem finansowym; jest ono integralnym składnikiem ludzkiego życia" - mówi dr Hamed Merah, sekretarz generalny AAOIFI. Zadzwoń pod numer 1-844-307-1589

i dołącz do wielowiekowej tradycji posiadania złota. Jako jedna z najpopularniejszych złotych monet bulionowych, Złota Amerykańska Moneta Orzeł jest doskonałą formą przenośnego bogactwa i może pomóc Twojemu portfelowi przetrwać światowe burze gospodarcze. Zadzwoń, aby zabezpieczyć swoją już dziś! "

Teraz

może być

dobry

moment na zakup

złota.

Nadal istnieją katalizatory dla złota, w tym polityka banków centralnych w zakresie zerowych stóp procentowych, niestabilność światowych walut oraz bieżące zamieszanie polityczne związane z wyborami prezydenckimi w USA i głosowaniem w sprawie Brexitu. "Fundamentalne powody dla długoterminowej hossy na rynku złota pozostają na swoim miejscu", a zainteresowani nabywcy złota "powinni kupować po tych niższych cenach, póki jeszcze mają szansę" - radzi Business Insider. Zadzwoń pod numer 1-844-307-1589

, by poszerzyć swój portfel o złote monety. Dysponujący odpowiednią wiedzą Account Executives czekają, by odpowiedzieć na Twój telefon! Business InsiderGold American Eaglegold buyersgold coinsgold pricesShare this postFacebookTwitterLinkedInRelated postsA New Millennium of American Debt2021-09-02When
it Comes to Gold, Act-Don't React.
2021-08-25Widziałeś nowy wzór Złotego Orła Amerykańskiego z 2021 roku?
2021-08-20W tym tygodniu rozważ spróbowanie czegoś nowego2021-08-19Wybieranie
przedmiotów do wyboru dla zrównoważonego portfolio2021-08-18Tutor
lub nauczyciel, dobrze jest poprosić o pomoc2021-08-11