Złoto inwestycyjne

Dlaczego ceny złota mogą pozostać stabilne, według Światowej Rady Złota

Złoto ma za sobą całkiem korzystny rok. Pomimo umiarkowanych zakupów w Chinach, Indiach i wielu wschodzących bankach centralnych, cena złota "wzrosła o blisko 20%" w tym roku, zauważa Światowa Rada Złota (WGC). Ten wzrost cen jest spowodowany, częściowo, zmianą perspektywy normalizacji stóp procentowych w USA, ponieważ Fed wahał się, czy gospodarka jest wystarczająco zdrowa, by podnieść stopy. W miarę jak bank centralny skłaniał się ku rezygnacji z podwyżki stóp w tym roku, "dolar słabł, a cena złota rosła", reakcja ta była również wspierana przez obawy o amerykańską inflację i ogólny popyt na bezpieczne aktywa.

Przewodnicząca Fed Janet Yellen zasugerowała, że gospodarka może być wystarczająco silna, by wytrzymać podwyżki stóp procentowych do końca 2016 roku, choć nie ustalono jasnego harmonogramu. To sprawiło, że niektórzy nabywcy złota stali się nerwowi. "Złoto jest bardzo wrażliwe na podwyżki stóp procentowych w USA, co może podnieść koszt alternatywny posiadania nieoprocentowanego złota" - donosi CNBC. We współpracy z analitykami rynku towarowego z Capital Economics, WGC mówi, żeby się nie martwić. Jeśli Fed zacieśni swój uścisk i podniesie stopy procentowe, obie organizacje przewidują, że cena złota pozostanie odporna z następujących trzech powodów, jak opisano w październikowym wydaniu Gold Investor Report.

Powód nr 1: Podwyżka nominalnych stóp procentowych jest "mało prawdopodobna, by była zmianą gry "

Jeśli Fed podniesie nominalne stopy procentowe, zauważa WGC, zrobi to stopniowo i do niskiego poziomu. Podwyżka ta raczej nie zaszkodzi cenom złota na długo, gdyż to właśnie "realne stopy procentowe" mają największe znaczenie przy "określaniu kosztu alternatywnego posiadania aktywów takich jak złoto" - donosi WGC.

złoto

Jaka jest różnica między nominalnymi a realnymi stopami procentowymi? Oto krótkie wyjaśnienie na temat stóp procentowych od Banku Rezerwy Federalnej w San Francisco. Nominalna stopa procentowa nie uwzględnia inflacji. Jest to stopa procentowa, którą można zobaczyć na reklamach w bankach lub u innych dostawców usług finansowych. Realna stopa procentowa jest skorygowana o inflację. Jest ona równa nominalnej stopie procentowej minus stopa inflacji. Wyższe realne stopy procentowe są dobre dla oszczędzających, ale złe dla kredytobiorców. Oto przykład: załóżmy, że masz konto oszczędnościowe w swoim banku i płaci ono 1,5% rocznie, ale inflacja wynosi 3%. Gdyby to było Twoje konto, zasadniczo traciłbyś pieniądze każdego roku, ponieważ Twoja rzeczywista stopa procentowa wynosiłaby -1,5%. Bank może twierdzić, że 3% to świetny zwrot, ale jeśli zrobiłeś obliczenia, wiesz lepiej.

Patrząc wstecz, Fed podniósł nominalne stopy procentowe w grudniu 2015 roku z przedziału 0% do .25% do przedziału .25% do 0,5%, według CNN Money, z minimalnym długoterminowym wpływem na złoto. Tuż po podwyżce stóp Reuters podał, że złoto "utrzymało zyski", pozostało "stabilne" i miało ogólnie "wyciszoną reakcję". Podwyżka ta była pierwszą od prawie dziesięciu lat.

Na szczęście, "wpływ na cenę złota był krótkotrwały i w kolejnych miesiącach cena złota wzrosła, ponieważ inne czynniki przejęły inicjatywę" - zauważa WGC. Bez względu na to, co Fed zdecyduje się zrobić z nominalnymi stopami procentowymi w 2016 roku, WGC przewiduje, że realne stopy procentowe pozostaną na "historycznie niskich poziomach", a złoto okaże się równie odporne, jak w grudniu 2015 roku.

Powód #2: Główne banki centralne są "mało prawdopodobne", aby podążały za przykładem

FedWGC nie przewiduje, aby inne banki centralne podążyły za przykładem, jeśli Fed wprowadzi podwyżkę stóp. Jest to jeden z kluczowych powodów, dla których ceny złota "dobrze się trzymały" w 2016 roku, według raportu WGC, i dlaczego ceny będą nadal tak postępować pomimo ciągłych plotek na temat stóp procentowych w USA.

Przewodnicząca Fed Janet Yellen może czuć się optymistycznie, ale inne kraje nie wydają się być tak pewne siebie. Polityka monetarna w kluczowych gospodarkach międzynarodowych nie powinna się zacieśniać, lecz pozostać luźna. Innymi słowy, wiele krajów nadal uważa, że ich gospodarki nie są tak silne, jak powinny być, i są skłonne stymulować produkcję gospodarczą, konsumpcję i zatrudnienie poprzez sztuczne zwiększanie dostępności pieniądza i kredytu na rynku.

Polityka monetarna w strefie euro, Wielkiej Brytanii i Japonii pozostanie luźna w przewidywalnej przyszłości" - prognozuje WGC - "a dodatkowe bodźce są prawdopodobne w nadchodzących miesiącach, szczególnie po niepewności gospodarczej i politycznej spowodowanej głosowaniem w Wielkiej Brytanii za opuszczeniem Unii Europejskiej."

Dodatkowo, dwa inne międzynarodowe czynniki ekonomiczne będą prawdopodobnie nadal wspierać złoto: ujemne rentowności obligacji rządowych w Japonii i większości Europy, wraz z japońskimi stopami procentowymi spadającymi coraz głębiej do terytorium ujemnego

.

W jaki sposób? "Niższe stopy procentowe zmniejszają zyski z wysokiej jakości (mało ryzykownych) obligacji i aktywów, które konkurują ze złotem" - mówi Philip N. Diehl, prezes U.S. Money Reserve.

"

Kiedy stopy procentowe zbliżają się do zera lub są ujemne, jak to ma miejsce obecnie w niektórych gospodarkach, pieniądze przepływają z obligacji do złota, podnosząc jego ceny.

Powód nr 3: Dodatkowe wstrząsy mogą być bliskie

W erze globalnej niepewności politycznej i gospodarczej dodatkowe wstrząsy rzadko bywają odległe. W najbliższej przyszłości istnieje spore ryzyko, że Brexit "spowoduje nawrót kryzysu zadłużenia na peryferiach strefy euro, ponieważ inne kraje mogą zdecydować się na odłączenie od UE" - donosi WGC. Ogólnie rzecz biorąc, sytuacja pozostaje bezprecedensowa, bez wzorca do naśladowania czy danych historycznych, na których można by się oprzeć. Dodatkowo, wybory prezydenckie w USA postawiły wszystkich na nogi, zarówno w kraju, jak i za granicą, i bardzo możliwe, że wywołają "świeżą falę globalnej niepewności politycznej

"

.

"Dla tych z nas, którzy kupują i trzymają złoto w długim terminie, najlepszym rozwiązaniem jest umieszczenie go w bezpiecznym miejscu i ignorowanie zmienności" - mówi Philip N. Diehl, prezes U.S. Money Reserve. Ze względu na swoją klasę i rzadkość, certyfikowane złote monety mogą osiągnąć większy potencjał, gdy są przechowywane przez długi okres czasu i mogą być idealne dla tego typu posiadania złota, o którym mówi Diehl. Z natury rzeczy, rzadkość certyfikowanych monet pozwala na zwiększenie ich potencjału.

Złoto pokazało już w tym roku swoją atrakcyjność jako bezpieczna przystań, zauważa WGC, i prawdopodobnie nadal będzie to robić. "W obliczu niepewności gospodarczej i politycznej spowodowanej Brexitem, która prawdopodobnie utrzyma się przez jakiś czas, uważamy, że metal szlachetny będzie nadal cieszył się dużym popytem" - czytamy.

"

Popyt na złoto jako aktywo będące bezpieczną przystanią pozostaje

wysoki "W

przyszłości utrzymujące się globalne ryzyko powinno zapewnić, że popyt na złoto jako aktywo będące bezpieczną przystanią pozostanie wysoki nawet w świetle zacieśniania przez Fed" - twierdzi WGC. Bez względu na sytuację gospodarczą, złoto jest potężnym aktywem, które warto mieć pod ręką. W ciągu wielu dekad udowodniło, że ma niską korelację z innymi aktywami, "jest długoterminowym magazynem bogactwa i ma tendencję do osiągania lepszych wyników w okresach podwyższonej niepewności" - dodaje dyrektor ds. badań inwestycyjnych WGC. Tak złożone i wieloaspektowe jak złoto może być, wciąż może służyć jako jeden z najprostszych sposobów dywersyfikacji Twojego portfela i zabezpieczenia Twojego bogactwa.