Złoto inwestycyjne

Czy jeśli Chiny się potkną, to gospodarka światowa upadnie?

W październiku Chińska Republika Ludowa skończy 70 lat. Powstała ona, gdy Armia Ludowo-Wyzwoleńcza (PLA) pokonała Partię Nacjonalistyczną podczas chińskiej wojny domowej (1945-1949). Mao Zedong, przywódca PLA, formalnie ogłosił powstanie "dyktatury demokratycznej" 1 października 1949 r.

, a następnie

stanął na

czele jednopartyjnej republiki chińskiej - z lekka rządzonej przez komunizm - przez następne 27 lat

.

Licząca około 540 milionów obywateli Chińska Republika Ludowa zaczynała jako kraj głównie chłopski, w którym panowała wysoka inflacja, szerzące się ubóstwo i powszechne bezrobocie. Powojenna odbudowa polegała na utworzeniu silnego rządu centralnego, który znacjonalizował przemysł, przejął system monetarny, przejął kontrolę nad bankiem centralnym i siłą zdławił wszelką opozycję polityczną.

W ramach walki z bezrobociem nowe państwo chińskie rozpoczęło szybką industrializację i wprowadziło ścisłe regulacje prawne. Aby zmniejszyć różnice w dochodach, rozpoczęło szeroko zakrojoną redystrybucję bogactwa.

Obecnie liczba ludności Chin wynosi ponad 1,4 miliarda. Dzięki eksplodującemu handlowi światowemu, inwestycjom kapitałowym, umiejętnościom technologicznym, kulturze naśladownictwa i zdolności do dostarczania niezwykle taniej produkcji, ten chłopski kraj wyrósł na potęgę gospodarczą.

Brookings Institution podsumowuje rosnące znaczenie Chin na świecie w następujący sposób:

"W momencie przystąpienia Pekinu do Światowej Organizacji Handlu (WTO) w 2001 roku, Chiny (choć już wtedy szybko się rozwijały) były w kategoriach globalnych podmiotem gospodarczym o ograniczonym znaczeniu. Półtorej dekady później transformacja Chin nie ma sobie równych w historii gospodarczej. W ciągu ostatnich 15 lat Chiny odnotowały ośmiokrotny wzrost PKB, co pozwoliło im stać się główną siłą napędową światowego wzrostu gospodarczego na początku XXI wieku. Przeskoczyły z szóstego na drugie miejsce wśród światowych gospodarek, ustępując jedynie Stanom Zjednoczonym pod względem bezwzględnej wielkości ekonomicznej"

-

widać wyraźnie, że Chiny nie są już więdnącym kwiatem gospodar

czym

.

Pomimo rosnącego PKB, rosnącej klasy średniej i gwałtownie rosnącej liczby miliarderów (drugie miejsce na świecie po Stanach Zjednoczonych), Światowa Organizacja Handlu nadal uznaje Chiny za kraj "rozwijający się". W związku z tym ma prawo do specjalnych przepisów, które przyznają mu wyjątkowo korzystne warunki handlowe. Przepisy te obejmują często niesprawiedliwe umowy handlowe i jednostronną ochronę handlu, z której Chiny w pełni korzystają.

Chińska Republika Ludowa jest obecnie największym eksporterem na świecie, co bezpośrednio wiąże losy Chin z gospodarką światową i vice versa.

Chiny przyczyniły się do globalnego wzrostu gospodarczego w większym stopniu niż jakikolwiek inny kraj na świecie, a perspektywy są takie same.

Według artykułu opublikowanego niedawno przez Bloomberga: "Kiedy Chiny kichają, świat może się przeziębić". W latach 2010-2017 Chiny odpowiadały za 31% wzrostu globalnej konsumpcji, a niektóre firmy postawiły swoją przyszłość na obietnicy miliarda chińskich konsumentów kupujących ich produkty

"

.

Taryfy celne nie są jednak jedynym wyzwaniem, z którym boryka się Pekin.

Chiny wkroczyły w nową erę odpowiedzialności społecznej, gospodarczej i środowiskowej, w której nieuchronnie zbliża się globalny rozrachunek. Stany Zjednoczone i inne kraje domagają się wzajemności w handlu, zaprzestania przymusu ekonomicznego, poszanowania praw człowieka i ochrony własności intelektualnej.

Ponadto Chiny mają kurczącą się i szybko starzejącą się populację, co prawdopodobnie podważy ich długoterminową stabilność gospodarczą. W styczniowym opracowaniu Chińskiej Akademii Nauk Społecznych, cytowanym przez BBC, ostrzega się, że "liczba ludności Chin osiągnie szczytowy poziom 1,44 miliarda w 2029 roku, po czym zacznie się niepowstrzymany spadek" - co może ostatecznie doprowadzić do ujemnego przyrostu naturalnego.

Mniej ludzi oznacza mniejszą konsumpcję wewnętrzną, a rosnąca liczba osób starszych oznacza większą presję ekonomiczną na już i tak kurczącą się siłę roboczą. Wynikająca z tego nierównowaga zwiększy "wskaźnik zależności" i spowoduje nadzwyczajne obciążenie krajowego systemu emerytalnego.

Podobnie jak wiele krajów zachodnich, Chiny również borykają się z kryzysem zadłużenia. Nie dalej jak kilka dni temu serwis RealClearPolitics podał, że "całkowite zadłużenie Chin, obejmujące zadłużenie przedsiębiorstw, gospodarstw domowych i rządów, podwoiło się od 2008 roku i wynosi obecnie 303% PKB, czyli ponad 40 bilionów dolarów"

- są to poziomy przypominające azjatycki kryzys finansowy z 1997 roku, kiedy to "gospodarki tygrysów" - Korei Południowej, Tajlandii, Singapuru, Indonezji, Malezji i Filipin - popadły w kłopoty i spaliły się na skutek zadłużenia, co niemalże wywołało globalną epidemię. Obecnie kredyty udzielane przez Chiny bankom sektora prywatnego wynoszą "161% PKB". Kryzys w 1997 roku rozpoczął się w Tajlandii, gdy jego poziom wynosił 166% PKB" - podaje serwis RealClearPolitics.

Wszystko to dzieje się oczywiście w kontekście spowalniającej gospodarki chińskiej, wojny handlowej i niepokojów na ulicach Hongkongu. Jeśli więc Stany Zjednoczone dążą do gospodarczego prześcignięcia Pekinu - pod wieloma względami mamy je dokładnie tam, gdzie chcemy.

Jeśli jednak Chiny pogrążą się w chaosie gospodarczym, odbije się to echem w kraju i na całym świecie. Być może właśnie dlatego Bank Chin gromadzi zapasy złota. Tylko w 2019 r. Chińska Republika Ludowa nabyła ponad 92 tony żółtego metalu, czyli około 4 bilionów dolarów.

Pekin może "dez-dolaryzować", nastawiać się na długą wojnę handlową lub po prostu przygotowywać się na najgorsze. Niezależnie od tego, jeśli posiadanie złota jest sposobem, w jaki najbardziej dynamiczna gospodarka świata decyduje się na dywersyfikację i ochronę swoich aktywów - czyż nie powinieneś zrobić tego samego?

Share this postFacebookTwitterLinkedInRelated postsNowe tysiąclecie amerykańskiego zadłużenia2021-09-02W kwestii
złota działaj - nie reaguj.
2021-08-25W tym tygodniu rozważ wypróbowanie czegoś nowego2021-08-19Wybór
przedmiotów do
wyboru
dla zrównoważonego portfela2021-08-18Tutor
czy nauczyciel, dobrze jest poprosić o pomoc2021-08-11Siła
ustawicznego kształcenia dla silniejszej przyszłości finansowej2021-08-11