Złoto inwestycyjne

Co następuje po szczycie gospodarczym? Armagedon?

W dzisiejszych czasach słowo Armagedon jest wymieniane jak figuratywna szmaciana lalka. Choć jego korzenie sięgają czasów biblijnych, często używa się go do opisywania współczesnych katastrof, zwłaszcza ekonomicznych, takich jak recesje i depresje.

Według Nowego Testamentu w Biblii, Armagedon jest w rzeczywistości miejscem, gdzie armie dobra i zła ostatecznie zmierzą się podczas "czasów ostatecznych". Może się to wydawać ekstremalnym porównaniem do obecnych warunków finansowych - ale czy tak jest?

Pod koniec tego tygodnia, obecny rynek byka skończy 10 lat. W czerwcu ekspansja gospodarcza również skończy dekadę. To 10 lat rosnących cen akcji, pozytywnych sygnałów kupna i rosnącej gospodarki. Jesteśmy obecnie na najdłuższym rynku byka w historii, a lipiec będzie oznaczał najdłuższą ekspansję gospodarczą w historii.

Nie wystarczy powiedzieć, że nie może i nie będzie to trwało wiecznie - dane porównawcze sugerują obecnie, że rzeczywiście znajdujemy się w końcowej fazie obecnego cyklu gospodarczego, a jego koniec może być katastrofalny.

Cykl ekonomiczny to wzrastanie i opadanie trendów wzrostowych w gospodarce. Investopedia definiuje go jako:

"Naturalne wahania gospodarki pomiędzy okresami ekspansji (wzrostu) i kurczenia się (recesji). Czynniki takie jak produkt krajowy brutto (PKB), stopy procentowe, poziom zatrudnienia i wydatki konsumenckie mogą pomóc w określeniu aktualnego etapu cyklu gospodarczego. "

W

rzeczywistości zidentyfikowano cztery odrębne etapy:

Ekspansja - jest to faza wzrostu charakteryzująca się rosnącym PKB i boomem gospodarczym

.

Szczyt - jest to pułap wzrostu i najwyższy punkt pomiędzy końcem ekspansji a początkiem recesji.

Kurczenie się - jest to spowolnienie gospodarcze lub faza recesji.

Koryto - to fiskalne dno i punkt niskiego wzrostu, z którego gospodarka w końcu zacznie się podnosić.

Kiedy ekonomiści stwierdzają, że znajdujemy się w późnej fazie obecnego cyklu, zazwyczaj odnoszą się do ostatniego tchnienia fazy ekspansji. Kiedy ekspansja osiąga swój szczyt, oznacza to początek kurczenia się, recesji i śliskiego zbocza w kierunku upadku gospodarczego.

Zrozumienie falowania faz gospodarki jest kluczowe z punktu widzenia czasu. Podczas Wielkiej Recesji, osoby straciły fortuny, ponieważ nie zrozumiały, w którym miejscu cyklu biznesowego się znajdujemy. Nie tylko nie udało im się wyjść z rynków na czas, aby uniknąć ogromnych strat, ale także nie udało im się wrócić na rynek, aby cieszyć się znacznymi zyskami z ożywienia.

Ostatniej jesieni japoński holding finansowy Nomura sporządził listę 19 wskaźników, które wskazują, że rzeczywiście znajdujemy się na końcu obecnego cyklu gospodarczego.

Lista ta zawiera charakterystyczne punkty danych, które sugerują, że obecna hossa jest gotowa do wyhamowania. Podczas gdy zmienność rynku, spadek zysków i spowolnienie wzrostu gospodarczego są klasycznymi sygnałami późnego etapu, inny czynnik również rzuca się w oczy.

Dług korporacyjny w stosunku do PKB wzrósł gwałtownie w stosunku do średnich historycznych, a odsetek długu o ratingu BBB również uległ eksplozji. Ta klasyfikacja długu jest wysokodochodowa i obarczona wysokim ryzykiem i jest uznawana za dolny szczebel obligacji inwestycyjnych, zanim te staną się obligacjami "śmieciowymi".

W październiku Bloomberg ujawnił oszałamiający kryzys zadłużenia korporacyjnego, klasyfikując go jako "A $1 Trillion Powder Keg":

"Były one kiedyś wzorami siły finansowej - korporacyjne giganty, takie jak AT&T Inc, Bayer AG i British American Tobacco Plc. Potem nadeszła dekada słabego wzrostu sprzedaży i najniższych stóp procentowych - niebezpieczny koktajl, który sprawił, że wiele firm miało wrażenie, że mają tylko jeden prosty sposób na rozwój: pożyczanie ogromnych ilości gotówki na zakup konkurencji. Wynikająca z tego fala przejęć sprawiła, że bezprecedensowa liczba dużych korporacji znalazła się zaledwie o jeden lub dwa szczeble od śmieciowego ratingu kredytowego, zbliżając się do oznaczenia, które w przeszłości sprawiało, że finansowanie codziennej działalności było o wiele droższe i trudniejsze do pokonania w warunkach spowolnienia gospodarczego. "

I

tu pojawia się część Armagedon. Ogromne nagromadzenie długu korporacyjnego może sprawić, że następny skurcz będzie ostrzejszy, a następny dołek znacznie głębszy. Może też sprawić, że rynek akcji będzie bardziej narażony i nieskończenie bardziej zmienny.

Spowodowało to rzadkie i ostre ostrzeżenie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju z siedzibą w Paryżu:

"Globalne niespłacone zadłużenie w formie obligacji korporacyjnych wyemitowanych przez firmy niefinansowe osiągnęło rekordowy poziom, osiągając prawie 13 bilionów dolarów na koniec 2018

roku.

Jest to dwukrotność kwoty pozostającej do spłaty w ujęciu realnym przed kryzysem finansowym z 2008 roku.... Udział najniższej jakości obligacji o ratingu inwestycyjnym wynosi 54%, co stanowi historycznie wysoki poziom, a ponadto nastąpiło wyraźne zmniejszenie praw obligatariuszy, które mogą wzmocnić negatywne skutki w przypadku stresu rynkowego.... W przypadku spowolnienia gospodarczego firmy o wysokim poziomie dźwigni finansowej miałyby trudności z obsługą swojego zadłużenia, co z kolei, poprzez niższe inwestycje i wyższe wskaźniki niewypłacalności, mogłoby spotęgować skutki spowolnienia gospodarczego."

Tak więc we wzorcowym i przewidywalnym świecie cykli gospodarczych, jeśli ostrożność fiskalna jest "dobra", a ucieczka w dług jest "zła" - możemy rzeczywiście znajdować się w dokładnym czasie i miejscu ostatniej wielkiej finansowej bitwy wieków.

Globalne spowolnienie gospodarcze może zdetonować bezprecedensową bombę zadłużenia korporacyjnego i zapalić równie bezprecedensową beczkę prochu z obligacjami śmieciowymi - rzucając nas w kryzys o nieznanych rozmiarach. Jeśli rzeczywiście czeka nas ekonomiczny Armagedon, czas szukać bezpieczeństwa.

Zmniejsz swoje ryzyko, zdywersyfikuj swoje udziały i odpowiednio zabezpiecz swoje pieniądze.

Share this postFacebookTwitterLinkedInRelated postsA New Millennium of American Debt2021-09-02When
it Comes to Gold, Act-Don't React.
2021-08-25W tym tygodniu rozważ spróbowanie czegoś nowego2021-08-19Wybór
przedmiotów do wyboru dla zrównoważonego portfela2021-08-18Tutor
czy nauczyciel, dobrze jest poprosić o pomoc2021-08-11Moc
kształcenia ustawicznego dla silniejszej przyszłości finansowej2021-08-11